Dobrodošli na spletni strani ArheoAlpe

ArheoAlpe, zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj je ustanovljen z namenom raziskovanja, proučevanja in interpretacije  kulturne dediščine alpskega prostora.

ArheoAlpe, Institute of Culture, Education and Tourism Bohinj, was set up in order to research, study and interpret the cultural heritage of the alpine world.

ArheoAlpe arheološke raziskave d.o.o.

arheološka izkopavanja v Polanah

ARHEOLOŠKE RAZISKAVE

V podjetju ArheoAlpe s svojo ekipo izvajamo arheološke raziskave za potrebe gradbenih dovoljenj, kot so: predhodne arheološke raziskave ob gradnji, predhodne arheološke testne izkope in arheološka izkopavanja.

Vse arheološke raziskave izvajamo v skladu s Pravilnikom o arheoloških raziskavah.  Za vas pridobimo tudi kulturovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev ostaline na Ministrstvu za kulturo. Več o vlogi.

Arheologija na podlagi materialnih virov preučuje preteklost človeštva. Med arheološkimi raziskavami imajo osrednje mesto izkopavanja.

ZAKAJ ARHEOLOŠKE RAZISKAVE

V prostoru v katerem živimo obstajajo posebna mesta, kjer so živele številne generacije ljudi pred nami. Za seboj so pustile sledove v zemlji, ki so velikokrat očem nevidni. Posegi v prostor, brez arheoloških raziskav, pa za vedno uničijo našo preteklost, ne da bi jo poznali.

V programu izobraževanja nudimo predavanja o arheoloških raziskavah, interpretativne delavnice, strokovne ekskurzije po arheoloških najdiščih in vodenja po visokogorskih arheoloških poteh.

Izvajamo tudi prilagojene programe za slabovidne.

TEMATSKO VODENI IZLETI

Odkrijte nepoznano kulturno dediščino alpskega prostora z vodenimi izleti. Tematsko vodeni izleti nas povezujejo in bogatijo. Z našimi vodenji spoznate  starodavni Bohinj in Ajdovski gradec ali visokogorska arheološka najdišča Julijskih Alp.

Za vas pripravimo tudi prilagojene programe po Bohinju ali Sloveniji s poudarkom na arheološki dediščini.

VISOKOGORSKA ARHEOLOŠKA POHODNIŠKA POT VOGEL

Na Voglu so potekale večletne arheološke raziskave na dveh najdiščih: Dolgi planji in Poljanici. Raziskave so doprinesla nova spoznanja o obljudenosti visokogorskega sveta Julijskih Alp, ki so predstavljena na informativnih tablah, kot Visokogorska arheološka pohodniška pot Vogel.

 

ZBORNIK ŽIVLJENJE V ALPAH

15 + 13 =

Arheološke raziskave na planini V Lazu

Na planini V Lazu smo te dni izvedli arheološke raziskave s kopanjem manjših testnih sond. Na prisojni legi smo odkrili odlomke lončenine, zato sklepamo, da so bili na tem mestu v preteklosti stanovi, ki jih danes ni več.

V visokogorju Julijskih Alp odkrita arheološka najdišča od bakrene dobe do zgodnjega srednjega veka

V visokogorju Julijskih Alp je bilo v zadnjih desetletjih z arheološkimi raziskavami odkritih vrsto novih arheoloških najdišč od bakrene dobe do zgodnjega srednjega veka.

Arheološke raziskave v Poljanah nad Škofjo Loko

Pri letošnjih arheoloških izkopavanjih sta bila odkrita tudi dva zgodnjesrednjeveška grobova, ki ju časovno opredeljujejo bronasti obsenčni obročki. S temi najdbami smo odkrili, do sedaj prvo, zgodnjesrednjeveško grobišče v Poljanski dolini.

Planina Klek na Pokljuki – kaj smo odkrili z arheološkimi raziskavami

Planina Klek je na severnem robu Pokljuke pod Debelo pečjo (2014) in nad dolino Radovno. Razdeljena je na Zgornji Klek, kjer gospodari podhomska srenja in Spodnji Klek, na katerem pasejo živino z Blejske Dobrave. Arheološke raziskave na planini Klek, vodja raziskave...

Srečno v letu 2024 !

Arheološke raziskave ob gradnji in obnovi kalov v Julijskih Alpah

V zavodu ArheoAlpe smo v letošnjem letu od julija do oktobra izvajali arheološke raziskave ob gradnji v sklopu projekta Vrh Julijcev. Cilj projekta Vrh Julijcev, ki ga vodi Triglavski narodni park v sodelovanju s projektni partnerji, je zagotoviti stanje habitata...

Arheološke raziskave Bohinja

Začetki zanimanja za zgodovino Bohinja so povezani predvsem z razmahom bohinjskega železarstva v 18. in 19. stoletju in tudi z Žigom Zoisom. Že na začetku 19. stoletja so bile znane prve arheološke najdbe z Ajdovskega gradca, sledile so še druge z Dunaja pri Jereki in...

Prestavitev arheoloških in paleoekoloških raziskav v Julijskih Alpah

V dveh terminih se bodo v soorganizaciji Javnega zavoda Triglavski narodni park, Arheoalpe, zavoda za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj, Inštituta za arheologijo ZRC SAZU, Oddelka za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Instituta Jožef Stefan in Turizma Bohinj zvrstila 4 zanimiva predavanja o paleoekoloških in arheoloških raziskavah v Julijskih Alpah. Predavatelji bodo spregovorili o davnih sledeh človekove prisotnosti v gorah, raziskavah sedimentov in drugih zakladov v ledeniških jezerih in paleoekoloških in arheoloških dokazih o spreminjanju klime.

Visokogorske arheološke raziskave v Vzhodnih Julijskih Alpah

Z arheološkimi raziskavami zadnjih dvajset let v visokogorju Vzhodnih Julijskih Alp smo  odkrili vrsto novih arheoloških najdišč na Komni, Spodnjih Bohinjskih gorah, Jelovici in Triglavskem pogorju. Najpomembnejša arheološka najdišča so Poljanica na Lepi Komni, Kal in...

Arheološke raziskave ob gradnji na Blejskem gradu

Na zgornji terasi Blejskega gradu je ekipa zavoda ArheoAlpe opravila predhodne arheološke raziskave – arheološke raziskave ob gradnji pri izkopu sadilne jame za zamenjavo divjega kostanja.

VIZIJA

ArheoAlpe, zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj  je ustanovljen z namenom arheoloških raziskav, proučevanja in  interpretacije bogate dediščine alpskega prostora. Vključujemo se v kulturne,  izobraževalne in turistične programe. Lokalno prebivalstvo ozaveščamo o pomenu lastne identitete.

Svoje izsledke  raziskav predstavljamo zainteresirani javnosti s predavanji, tematskimi vodenji, interpretativnimi delavnicami, razstavami in objavami.

Povezujemo se s sorodnimi inštitucijami, društvi ter skupnostmi na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Podjetje vodi Marija Ogrin.

KONTAKTI

ArheoAlpe, zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj

Grajska ulica 33

SI 4264 Bohinjska Bistrica

Davčna številka: SI 41267923

 

ArheoAlpe arheološke raziskave d.o.o.

Grasjska ulica 33

SI 4264 Bohinjska Bistrica

E-naslov: arheo.alpe@gmail.com

GSM: +386 31 61 75 77

spletna stran: www.arheoalpe-bohinj.si

Kontaktirajte nas

2 + 4 =