TEMATSKO VODENI IZLETI  

Tematsko vodeni izleti nas bogatijo s spoznavanjem neznanega, z odkrivanjem kulturnih znamenitosti in so lahko tudi razburljiva skupna doživetja. Krepijo svojo identiteto, odnos do dediščine  in nas osrečujejo.

Za vas pripravimo tematska vodenja s poudarkom na arheološki dediščini, ki je očem prikrita.

TEMATSKA VODENJA PO BOHINJU

Bohinj je stalno poseljen od starejše železne dobe, torej 2500 let.  Z naravnimi rudnimi bogastvi železa, mistično pokrajino s slapom Savica, cerkvijo sv. Janeza Krstnika ob obali Bohinjskega jezera in staroveškim Ajdovskim gradcem je bil vedno mikaven za raziskovalce, umetnike in turiste. Navdihoval je tudi slovenskega pesnika Franceta Prešerna.

Slikovito krajino, ki so jo oblikovali domačini skozi stoletja, kulturne ostaline, navade in običaje lahko spoznamo in razumemo le s tematskimi vodenji. Toliko bolje je, če jih prehodimo  peš.

ARHEOLOŠKE SLEDI ŽELEZARJEV V BOHINJU

Bohinj je stalno poseljen od starejše železne dobe, torej 2500 let. S svojimi naravnimi rudnimi bogastvi železa,  mistično pokrajino v okolici sv. Janeza Krstnika ob obali bohinjskega jezera, staroveškim Ajdovskim gradcem ter skrivnostnim svetom starih pripovedk je bil vedno mikaven za raziskovalce in obiskovalce. Navdihoval je tudi slovenskega pesnika Franceta Prešerna.

Slikovito krajino, ki so jo oblikovali domačini skozi stoletja, kulturne ostaline, navade in običaje lahko bolje spoznamo in doživimo le s tematskimi vodenji. Toliko bolje je, če jih prehodimo  peš.

      STARODAVNI BOHINJ

Pot starodavnega Bohinja obsega ogled najpomembnejših arheoloških najdišč Bohinja od plavža Sv. Heme, Ajdovskega gradca do romanske cerkve sv. Janeza Krstnika ob obali Bohinjskega jezera. Ob ogledu najdišč spoznate, kako so ljudje v Bohinju v preteklosti živeli, o železarstvu, rudarstvu, pašništvu in običajih, ki so se prenašali iz roda v rod.

Za pot starodavnega Bohinja se lahko odločite peš. Aktivnosti hoje in spoznavanje nevidne dediščine blagodejno vplivajo na dobro počutje.

 

Zahtevnost: lahka pohodniška pot

Primerno za: družine, upokojence in posameznike

Trajanje celotne poti: 9-10 ur

Trajanja ogleda s prevozom: 6 ur

risba: Tamara Korošec

   AJDOVSKI GRADEC – NAJSTAREJŠA BOHINJSKA VAS

Vzhodno od Bohinjske Bistrice je grič z imenom Ajdovski gradec, kjer je bila pred 2500 leti ena prvih bohinjskih naselbin. Zanimivo je spoznati, kako so ljudje takrat živeli v Bohinju: gradili lesene hiše, rudarili, železarili in pokopavali umrle onstran reke.

Slovenski pesnik France Prešeren je del svoje epske pesnitve Krst pri Savici postavil na historični kraj Ajdovski gradec.

Zahtevnost: lahka pohodniška pot

Primerno za: družine, upokojence in posameznike

Trajanje celotne poti: 1,5 ure

Priporočamo za osnovne in srednje šole ter družine.

VISOKOGORSKA ARHEOLOŠKA NAJDIŠČA-POKLJUKA, JELOVICA, KOMNA, SPODNJE BOHINJSKE GORE

Do nedavnega je veljalo prepričanje, da je visokogorski svet Julijskih Alp obljuden le zadnjih nekaj sto let. Z novimi arheološkimi topografskimi pregledi in raziskavami smo odkrili arheološka najdišča na nadmorski višini nad 1500 metrov: na naravnih travnatih območjih, ob poteh preko gorskih prelazov ali na območjih, bogatih z rudami.

    ARHEOLOŠKA POT VOGEL

Zgodba o obljudenosti visokogorskega sveta pred več tisoč leti predstavlja posebno doživetje, saj je do nedavnega veljalo prepričanje, da se je v gore začelo zahajati  šele v novejšem času.

Zbirno mesto je spodnja postaja nihalke Žičnice Vogel. Z nihalko se povzpnemo na Rjavo skalo, kjer spoznamo  Bohinj in njegovo kratko zgodovino. Nadaljujemo z ogledom visokogorske postojanke Dolga Planja pod Šijo, ki je bila obljudena med 5. stol. pr. Kr. in 9. stoletjem ter ohranjenih zgodnjesrednjeveških temeljev koče. Po stezi, ki vodi proti Konjskemu sedlu, uživamo v gorskem cvetju, prekrasnem pogledu na Julijske Alpe in Triglav, nato se spustimo do planine Zadnji Vogel. Sledi ogled arheološke lokacije Poljanica, kjer bomo spoznali stare sledi, ki so jih pustili ljudje v zemlji pred več tisoč leti. Na planini Zadnji Vogel se ustavimo še v sirarni, spoznamo delo sirarja na planini in postopke izdelave sira včasih in danes. Sledi vrnitev po stezi do nihalke na Rjavi skali.

Spoznavanje naravne in kulturne dediščine krepi naše zavedanje o lastni identiteti, hoja pa blagodejno vpliva na naše počutje.

Zahtevnost: lahka pohodniška pot

Primerno za: družine, upokojence in posameznike

Trajanje celotne poti: 6-7 ur

Priporočamo skupinam.

BLED – vodeni ogled po Blejskem gradu in otoku 

PLANINA KLEK – vodeni ogled po arheoloških lokacijah in rudnih območjih

Klek je ena izmed najstarejših planin na Pokljuki, kje so pasli in kopali železovo rudo že v srednjem veku ali morda že prej. To potrjujejo arheološka izkopavanja. Na planini sta bili odkriti dve postojanki: poznorimska  (5. stoletje) in druga, ki je bila obljudena od rimskega časa do zgodnjega srednjega veka (2. do 8. ali 9. stoletje).

Gospodarjenje na visokogorskih planinah, kot je Klek, se je ohranilo zaradi prenašanja znanja starih veščin planšarstva iz roda v rod vse do danes.

Zahtevnost: lahka pohodniška pot

Primerno za: družine, upokojence in posameznike

Trajanje celotne poti iz Pokljuke: 3 ure

Ogled priporočamo skupinam.

GORENJSKA

Na vašo željo vam pripravimo program izleta po Gorenjski z obiskom Bleda, Ajdne nad Potoki, Srednjevaške vasi pod Stolom, rimske kmetije v Rodinah in drugih lokacij.

Priporočamo skupinam: šole, upokojenci, ljudske univerze.

POSOČJE

Ogled Mosta na Soči po poti Čez most po modrost do arheološke razstave v muzeju Osnovne šole  Most na Soči. Nadaljujemo pot v Tolmin in ogled Tolminskega muzeja. Po lahki pohodniški poti se nato povzpnemo na Tonovcov grad, ki je ena najbolj raziskanih poznoantičnih utrjenih naselbin v Sloveniji. Izlet zaključimo v Kobariškem muzeju.