Planina Klek je na severnem robu Pokljuke pod Debelo pečjo (2014) in nad dolino Radovno. Razdeljena je na Zgornji Klek, kjer gospodari podhomska srenja in Spodnji Klek, na katerem pasejo živino z Blejske Dobrave.

Arheološke raziskave na planini Klek, vodja raziskave Mija Ogrin.

Planino Klek je kot potencialno arheološko najdišče najprej odkril Janez Bizjak. Nato je bilo od leta 1995 opravljenih vrsto arheoloških pregledov, vse do leta 2002, ko smo na južnem delu planine izvedli arheološki testni izkop. V letu 2004 in 2005 smo arheološke testne izkope nadaljevali še severnem delu nad studencem.

Z arheološkimi raziskavami smo ugotovili obljudenost planine v rimskem času, poznoantičnem času in zgodnjem srednjem veku. V plasteh z odlomki zgodnjesrednjeveške lončenine smo odkrili železovo rudo – bobovec. Po najdeni železovi rudi sklepamo, da so v tem času na planini Klek rudarili.