V zavodu ArheoAlpe smo v letošnjem letu od julija do oktobra izvajali arheološke raziskave ob gradnji v sklopu projekta Vrh Julijcev. Cilj projekta Vrh Julijcev, ki ga vodi Triglavski narodni park v sodelovanju s projektni partnerji, je zagotoviti stanje habitata velikega pupka in hribovskega urha z obnovo oziroma vzpostavitvijo sedemnajstih  kalov na planinah in pašnikih.

Arheološke raziskave pri obnovi kala na planini Ovčarija.

Obnova oz. gradnja kalov predstavlja  poseg v registrirano nepremično dediščino: EID 1 -7593 Julijske Alpe – Triglavski narodni park in EID 1 – 30709, Ukanc–Arheološko najdišče na planini Zadnji Vogel. Zato so bili izdani kulturnovarstveni pogoji za predhodne arheološke raziskave – arheološke raziskave ob gradnji na planinah, ki so v bližini že znanih arheoloških najdišč ali pa predstavljajo potencialna arheološka območja.

Arheološke raziskave ob gradnji so bile izvedene na  planini Pod Mišelj vrhom,  Konjščici  na območju Zlatih vod, Ovčariji, Bošinki nad Dednim Poljem, Osredkih, Voglu in Krstenici pod Ogradi. Planine so oddaljene tudi po več ur hoje od prevozih poti, med katerimi je najbolj oddaljena planina Pod Mišelj vrhom.

Med najbolj zanimivimi odkritji je leseni vodnjak. Odkrit je bil pri  obnovi drugega kala na planini Ovčarija, ki je tik pod razcepom čez Prode ali Štapce na poti od Dednega polja do Koče pri Triglavskih jezerih. Leseni vodnjak je iz klanih desk, ki so navpično zabite v močvirnata tla –  stari kal. Na notranji strani desk se je nabirala voda, ki so jo lahko zajemali z različnimi posodami.

Leseni vodnjak smo ohranili, saj se je gradnja kala premaknila za nekaj metrov. Prekrili smo ga zemljo in čaka na nove raziskave. Mogoče v naslednjih letih, ali pa čez desetletja, ko bo verjetno le še  eden redkih ohranjenih planšarskih vodnjakov pri nas.