Z arheološkimi raziskavami zadnjih dvajset let v visokogorju Vzhodnih Julijskih Alp smo  odkrili vrsto novih arheoloških najdišč na Komni, Spodnjih Bohinjskih gorah, Jelovici in Triglavskem pogorju.

Najpomembnejša arheološka najdišča so Poljanica na Lepi Komni, Kal in Poljanica na Zadnjem Voglu, Dolga planja na Prvem Voglu,  Bošinka nad Dednim poljem, Pečana na Jelovici in Klek na Pokljuki.  Vsa najdišča, razen Pečane, so v Triglavskem narodnem parku. Na teh najdiščih so bila v letih od 2002 do 2019 izvedena tudi arheološka izkopavanja s testnim sondiranjem, kar omogoča

nadaljnje proučevanje časovne, kulturne in gospodarske opredelitve omenjenih postojank.

Intenzivnejše arheološke raziskave visokogorja Alp potekajo od  90-ih let 20. stoletja dalje tudi drugod, kot je to v Avstriji, Švici, Italiji, Nemčiji, Franciji. Če so bile sprva raziskave usmerjene v odkrivanje novih arheoloških najdišč s ciljem, da bi potrdili prisotnost človeka in dokazali rabo prostora v gospodarske namene, pa se v zadnjih dveh desetletjih odpirajo nova vprašanja povezana z načinom gospodarjenja in posledično vpliva človeka na okolje.