Predavanja:

 9. november 2021: Janez Bizjak, Skrivnostni Bohinj ter njegove manj znane naravne in zgodovinske znamenitosti. Predavanje bo ob 18. uri v Centru Triglavskega narodnega parka – Bohinjka, v Stari Fužini.

25.november 2021: Mija Ogrin, Najlepša arheološka najdišča Bohinja. Predavanje bo ob 19. uri v Knjižnici Bohinjska Bistrica.

Vodeni ogledi arheoloških najdišč:

 6.november 2021: voden ogled arheološkega najdišča s cerkvijo Sv. Janeza Krstnika in Mali Gradec na Ribčevem Lazu. Dobimo se ob 14. uri pred cerkvijo sv. Janeza Krstnika.

13. november 2021: voden ogled arheološkega najdišča Dunaj pri Jereki in cerkve Sv. Marjete. Dobimo se ob 14. uri na Triglavski ulici (bivša gradbena) v Bohinjski Bistrici.

Delavnica keramike

15. in 29. november 2021 : izdelava mozaika po antičnem vzoru. Ob 18. uri na Triglavski 8 (bivša gradbena) v Bohinjski Bistrici. Obvezne prijave.

Za dogodke je potrebno izpolnjevati PCT pogoje. Zardi razmer se termini lahko tudi spremenijo in bodo objavljeni na naši spletni strani.

Predhodne prijave in vse informacije na telefon 031 61 75 77 ali arheo.alpe@gmail.com

Vsi dogodki so brezplačni, več o njih na: www.arheoalpe-bohinj.

si.

 

Aktivnosti omogoča ArheoAlpe zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj v okviru projektov Znamenitosti Bohinja in Dediščina za starejše. Projekta sofinancira Občina Bohinj.