Vabljeni v soboto, 9.10.2021 ob 14. uri na pohod iz Bohinjske Bistrice na arheološko najdišče Žlan.  Žlan je malo manj znano arheološko najdišče, vendar prav tako pomembno za bohinjsko zgodovino. Tam so bile manjše arheološke raziskave pred drugo svetovno vojno, ko je v Bohinju raziskoval znameniti arheolog Valter Šmid. Na Žlanu je predvideval manjšo srednjeveško kmetijo.

Arheološko najdišče na Žlanu.

Dobimo se pri Zoisovem gradu v Bohinjski Bistrici. Za ogled je potrebno imeti pohodniško obutev in po želji malico.

Za dogodke je potrebno izpolnjevati PCT pogoje.

Predhodne prijave in vse informacije na telefon 031 61 75 77 ali arheo.alpe@gmail.com

Vsi dogodki so brezplačni, več o njih na www.arheoalpe-bohinj.si.

Dogodke omogoča ArheoAlpe zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj, sofinancira jih Občina Bohinj.

Valter Šmid.

Walter Schmid (Valter Šmid) se je rodil 18. januarja 1875 na Gašteju pri Kranju. V letih med  1893 in 1894 na Dunaju študiral pravo, 1894 je stopil v benediktinski red v Admontu in tam študiral teologijo (posvečen v duhovnika 1898). Od 1902 do 1904 je študiral zgodovino, arheologijo in geografijo na Univerzi v Gradcu.

V letih 1905-1909 je bil kustos v Deželnem muzeju v Ljubljani. Leta 1909 je zaradi poroke prestopil v evangeličansko vero in bil zato odpuščen iz službe. Vendar je svoje strokovno delo  uspešno nadaljeval. Tako je leta 1912 habilitiral na graški univerzi in dobil mesto predstojnika arheološkega oddelka in numizmatičnega kabineta v graškem Joanneumu ter deželnega arheologa za Štajersko. Leta 1920 je postal tudi izredni profesor za prazgodovino in provincialno arheologijo na graški univerzi.

V slovenski arheologiji ima pomembno mesto kot raziskovalec arheoloških najdišč in muzealec. Deželni muzej v Ljubljani je želel urediti v pravo znanstveno institucijo, začel je izdajati strokovni časopis Carniola. Njegovo raziskovalno delo je segalo v vsa arheološka obdobja od bakrene dobe do zgodnjega srednjega veka. Posebej so pomembna njegova številna izkopavanja v Sloveniji. Izkopaval je tudi v Bohinju: Ajdovski gradec, Bitnje, Dunaj pri Jereki, v Srednji vasi in Žlanu.