V visokogorju Julijskih Alp se počasi topi sneg in prihaja poletje. Z ekipo za visokogorske arheološke raziskave nameravamo tudi letos izvesti kar nekaj arheoloških raziskav na območju Julijskih Alp – topografske preglede s tesnimi sondami in manjša arheološka izkopavanja. Tokrat smo začeli s planino Za Osredki, ki leži na Spodnjih bohinjskih gorah.

Planina Za Osredki je v lasti bukovskih vasi: Brod, Savica, Kamnje, Polje, Žlan, Laški Rovt in Ribčev Laz. Na planini so še vidni ostanki starih pastirskih koč – stanov: Košnikov, Prangarčkov, Urbaničov, Gregorčn, Hrinov, Jevodov, Malejov in sirarne. Planina je bila opuščena kmalu po letu 1945 (Pikon, Gore in ljudje). Hrinov in Gregorčne stan sta danes preurejena v planinski bivak in lovsko kočo.

Na planini sta tudi dva kala za napajanje živine, ki jo še priženejo kmetje iz Polj in Broda.