Vabljeni na voden ogled Ajdovskega gradca, v soboto 19. junija 2021 ob 16. uri

S toplino v srcu in kar nekako doma se počutimo vselej, kadar beremo Prešernove verze v uvodu Krsta pri Savici:

„On z njimi, ki še trd’jo vero krivo, beži tje v Bohinj, v Bistrško dolino, v trdnjavo zidano na skalo sivo. Še dan današnji vidiš razvalino, ki Ajdovski se gradec imenuje, v nji gledaš Črtomirovo lastnino.“

Ajdovski gradec danes velja za eno najpomembnejših arheoloških najdišč Bohinja in jugovzhodnega alpskega prostora, ki v zemlji skriva še mnogo sledov tisočletne poselitve.

Dogodek organizira ArheoAlpe zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj.

Zbirno mesto: Triglavska cesta 8,  Bohinjska Bistrica, Bohinj, Gorenjska

Cena: brezplačno

Prijave in dodatne informacije: arheo.alpe@gmail.com

Mija Ogrin, 031 617577

Zaradi možnosti spremembe ukrepov proti virusu Covid19 ali slabih vremenskih razmer, lahko pride do spremembe datuma ali odpovedi dogodka.

Prijavljene bomo ob posebnih razmerah obvestili vsaj en dan pred dogodkom.

Dogodek je v sklopu tridnevnega evropskega praznovanja arheologije. Več o arheoloških raziskavah, predstavitvah, dogodkih v Sloveniji na tej povezavi.