V marcu in začetku aprila so potekala arheološka izkopavanja na območju novogradnje otroškega vrtca Biba v Zgornjih Bitnjah, ki ga namerava zgraditi Mestna občina Kranj. Arheološka izkopavanja so potekala z ekipo ArheoAlpe. Pod zgornjimi plastmi zemlje in nasutja smo odkrili odlomke posod iz železne dobe.

odlomki posod

Prazgodovinske gomile v Zgornjih Bitnjah so spomenik lokalnega pomena, zato so bila pri gradnji predpisani kulturnovarstveni pogoji za predhodne arheološke raziskave. Arheološka izkopavanja so obsegale območje novogradnje vrtca Biba. Pod več kot meter nasutimi plastmi in zemlje je bila prazgodovinska plast. V njej smo odkrili posamezne odlomke keramike. Keramični odlomki so predvsem kosi večjih loncev. Lonci so izdelani prostoročno, rjave barve, zunanja površina pa je lepo zglajena.

prazgodovinske gomile 

arheološka izkopavanja