V zasebnem zavodu ArheoAlpe smo se v letošnjem letu edini v Bohinju, kljub financiranim javnim kulturnim ustanovam s svojimi poslanstvi, posvetili Dnevom evropske kulturne dediščine. Letošnja tema je dediščina-umetnost-razvedrilo, kjer je namen pokazati raznolikost tako snovne kot tudi nesnovne kulturne dediščine, ki je v alpskem prostoru bogata.
V soboto 5. oktobra smo si ogledali Ajdovski gradec. Ajdovski gradec ni samo pomembno arheološko najdišče, kjer so se ljudje naselili pred 2500 leti, temveč je navdihnil tudi slovenskega pesnika dr. Franceta Prešerna za epsko pesnitev Krst pri Savici:
On z njimi, ki še tŕdjo vero krivo,
beži tje v Bohinj, v Bistrško dolino,
v trdnjavo zidano na skalo sivo.
Še dan današnji vidiš razvalino,
ki Ajdovski se gradec imenuje,
v nji gledaš Črtomírovo lastnino.
Karikaturist, ilustrator, grafik, slikar in kipar Henrik (Hinko) Smrekar je zgodbo iz Krsta pri Savici upodobil v ilustraciji, ki prikazuje Črtomirov govor na Ajdovskem gradecu, ko se umakne v Bohinj s svojo vojsko.

Vodenja so se udeležili ljubitelji kulture in umetnosti, med njimi tudi iz Društva Žarek, ki domujejo tako rekoč pod vznožjem Ajdovskega gradca. Tako smo z dogodkom želeli udeležencem približati preteklost, ki se prepleta med arheologijo, epom in umetnostjo, da ‘uživamo v kulturi in pobegnemo iz vsakdana’.

ArheoAlpe – Mija Ogrin

Ilustracija Hinka Smrekarja.