V avgustu so potekale arheološke raziskave nad Dednim Poljem. Ped leti smo na območju Bošinke – Vodenih Rup odkrili rimski bronasti zvonček z napisom URS ter bronasti zaponki. V letošnjem letu smo z raziskavami nadaljevali in odkrili kamnite temelje koče. Temelji so bili grajeni iz kamnov, ki so bili položeni v vrsto. Znotraj temeljev so bili najdeni brusi in odlomki posod, ki sodijo v prazgodovino in poznoantični čas. V oklici same koče je bilo najdenih več drobnih predmetov, med njimi tudi železnodobna bronasta zaponka.