Prvi dan je bil namenjen praženju rude in pripravi na gradnjo talilnih peči. V petek je bila strokovna konferenca o železarstvu:
Boštjan Laharnar: Rudarski revirji železnodobnih Posočanov
Ana Inkret: Rimskodobno železarstvo
Mija Ogrin: Sledi rudarjenja na planini Vogel
Gašper Oitzl: Zgodovina železarstva v vzhodnih Alpah od propada rimske oblasti do 13. stoletja
Klemen Makovec: Prepoznavanje metalurških procesov na osnovi železove žlindre
Boris Arzenšek, Jaka Burja, Simon Kranjc: Ugotovitve pri taljenju železove rude po starem postopku
Janez Rihtaršič, Bojan Rihtaršič, Andrej Bogataj: Prvi in drugi poskus taljenja železa, kakor so to pred 2.500 leti počeli na Štalci
Sobota pa je bila posvečena taljenju železove rude na star način. Sodelovalo je deset ekip. V dopoldanskem času so ekipe začele s predogrevanjem talilnih peči in kljub nevihti so se postopki nadaljevali. Popoldne so mojstri taljenja na star način začeli z zalaganjem talilnih peči z rudo in ogljem. Vsaka ekipa pa je dodala še svoje veščine, ki so jih pridobili v zadnjih letih. V večernih urah pa so železarji prebadali svoje taline peči, jih podrli in izvlekli volka. Ekipe so bile uspešne, nekatere z večjim nekatere z manjšim volkom. Postopki taljenja železove rude na star način so bili uspešno izvedeni in v naslednjih mesecih bodo kovači kovali iz v Bohinju pridobljenega železa svoje izdelke.