PROGRAM

Zjutraj odhod iz Bohinjske Bistrice in vožnja proti Dolenjski. V Novem mestu sledi sprehod skozi mestno jedro do Dolenjskega muzeja, kjer si bomo pod vodstvom kustosa arheologa dr. Boruta Križa ogledali arheološko razstavo: Arheološka podoba Dolenjske. Razstava razkriva življenje od prvih občasnih pojavov človeka v kameni dobi in vse do konca zgodnjega srednjega veka. Na razstavi so na ogled številni predmeti; med katerimi so najimenitnejše figuralno okrašene bronaste situle, raznobarvne steklene jagode in bogata oprema veljakov iz starejše železne dobe.
Po ogledu muzeja se bomo podali proti Črnomlju, kjer si bomo ogledali mitrej pri Rožancu. Mitrej je vklesan v skalo opuščenega rimskega kamnoloma, ki ga poleg napisa krasi relief s podobo Mitre, ki ritualno ubija bika. Mitrej sodi v čas prve polovice 2. stoletja.
Nato se bomo podali proti Dolenjskim Toplicam, kjer bo postanek za kosilo, ki ga uredimo za okoli 10 eur, plača vsak sam.
Sledi ogled arheološkega območja Cvinger pri Dolenjskih Toplicah. Na kopastem grebenu Cvingerja je bilo nekoč utrjeno prazgodovinsko gradišče, ki je bilo poseljeno od začetka starejše železne dobe do konca mlajše železne dobe. Na južnem pobočju je bilo območje peči za taljenje železa in nedaleč stran je odkrito gomilno grobišče. Po ogledu obsežnega, za obiskovalce lepo urejenega in prezentiranega arheološkega najdišča, se bomo podali domov proti Gorenjski.
(Slike: www.dolenjskimuzej.si )
Cena:
30 eur/oseba pri udeležbi najmanj 30 oseb, prijave:  PRIJAVA DOLENJSKA

Cena vključuje organizacijo in strokovno vodenje po programu, prevoz s sodobnim turističnim avtobusom, vstopnina v muzej s strokovnim vodstvom kustosa arheologa.