Znamenitosti Bohinja in Dediščina za starejše sta projekt predstavljanja manj znane, vendar bogate kulturne dediščine Bohinja, s poudarkom na arheologiji. Potekajo predavanja, delavnice  in vodeni izleti.

Zoom predavanja:

6.12.2021 ob 18. uri Znamenitosti Bohinja – Najlepša arheološka najdišča Bohinja. Predavanje bo pripravila Mija Ogrin.

27.12.2021 ob 18. uri: Znamenitosti Bohinja –  Kdo so bili prvi bohinjski pastirji. Predavanje bo pripravila Mija Ogrin.

Za zoom predavanje se prijavite na:  arheo.alpe@gmail.com

 Delavnice keramike

13. november 2021 : izdelava mozaika po antičnem vzoru. Ob 18. uri na Triglavski 8 (bivša gradbena) v Bohinjski Bistrici. Delavnica bo potekala v dveh delih, za drugi del se bomo dogovorili na prvi delavnici.

Izdelava mozaika.

Obvezne predhodne prijave.

Vodeni ogledi arheoloških najdišč:

11. december 2021 : voden ogled na arheološko najdišča Žlan. Dobimo se ob 14.uri pri restavraciji Zoisov grad v Bohinjski Bistrici

Žlan in arheološko najdišče na robu vasi.

18. december 2021: voden ogled arheološkega najdišča Ajdovski gradec. Dobimo se ob 14. uri na Triglavski 8 (bivša gradbena) v Bohinjski Bistrici

V primeru slabega vremena se vodeni ogledi lahko preložijo na drug datum.

Za dogodke je potrebno izpolnjevati PCT pogoje.

Predhodne prijave in vse informacije na telefon 031 61 75 77 ali arheo.alpe@gmail.com

Projekta sofinancira Občina Bohinj.