00386 31 61 75 77 arheo.alpe@gmail.com

PROJEKTI

Preko kulturne zavesti se naučimo premišljevati o svoji kulturi, drugih kulturah in kulturi na splošno.

Temeljna naloga lokalnih skupnosti – občin je tudi, da ima jasno strategijo razvoja kulture. Zato imajo uspešne občine pripravljene Lokalne programe za kulturo.

S svojim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami pripravljamo letne programe za kulturo, kjer sodelujemo in se povezujemo s strokovnjaki sorodnih inštitucij.

KULTURNA DEDIŠČINA ALP – IZZIV V INTERPRETACIJI

ŽIVLJENJE V ALPAH – KONFERENCA

LOKALNI PROGRAM ZA KULTURO