ARHEOLOŠKE RAZISKAVE

arheološka izkopavanja v Poljanah

Arheološke terenske raziskave obsegajo več postopkov:

Arheološko ovrednotenje virov, bibliografije in drugih podatkov

Daljinsko zaznavanje v arheoloških raziskavah

Arheološki pregledi in vzorčenja

–  Arheološka topografija

– Arheološki površinski pregled

– Arheološki podpovršinski pregled

– Arheološki strukturni pregled, stavbna analiza in čiščenje površin

– Vzorčenje z vrtinami

–  Geofizikalni pregled

– Arheološki testni izkop

Arheološko dokumentiranje uničenja

Arheološke raziskave ob gradnji

Arheološko izkopavanje

V zavodu ArheoAlpe izvajamo predvsem arheološke raziskave, kot so: arheološke raziskave ob gradnji, arheološke preglede in vzorčenja ter arheološka izkopavanja.

V sodelovanju z Inštitutom za arheologijo ZRC SAZU in sodelavci odkrivamo nova visokogorska arheološka najdišča.

Visokogorske arheološke raziskave: Klek, Pečana, Komna, Kal in Poljanica na Zadnjem Voglu, Dolga Planja na Prvem Voglu, Bošinka nad Dednim Poljem.

 Arheološke raziskave Sv. Martina v Poljanah nad Škofjo Loko

Obsežne arheološke raziskave, na območju nekdanje mogočne baročne cerkve sv. Martina v Poljanah nad Škofjo Loko so obogatila preteklost Poljanske doline.  Raziskali smo temelje baročne, gotske in del romanske cerkve. Okoli cerkva je bilo odkritih 454 grobov.

PREBERI VEČ

 

ARHEOLOŠKE RAZISKAVE OB GRADNJI 

Zakaj predhodne arheološke raziskave?

Predhodne arheološke raziskave so predpisane v kulturnovarstvenih pogojih, ki jih izda pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine na podlagi vaše vloge, kadar želite graditi na zemljišču, ki je na območju arheološkega najdišča.

ArheoAlpe je usposobljeno podjetje za tovrstne arheološke raziskave, zato vam pri takih primerih tudi strokovno pomagamo.

Na podlagi pogojev izdelamo tudi e-vlogo za pridobitev nadaljnjega soglasja za raziskavo oziroma odstranitev arheološke dediščine, ki ga izda Ministrstvo za kulturo. Postopek zaključimo z arheološko raziskavo in poročilom.

Po vaši želji izsledke raziskav predstavimo javnosti na predavanjih, v medijih, kar daje dodano vrednost vaši investiciji.

ARHEOLOŠKE RAZISKAVE V VISOKOGORJU

Svoje strokovno delovanje nadgrajujemo z arheološkimi raziskavami s ciljem boljšega  poznavanja arheološkega najdišča: čas nastanka, gospodarske dejavnosti, s katerimi so se ukvarjali, kulturna pripadnost. Arheološke raziskave izvajamo predvsem v visokogorskem svetu Julijskih Alp, kjer sodelujemo s sorodnimi inštitucijami: Turizem Bohinj, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo.