00386 31 61 75 77 arheo.alpe@gmail.com

ARHEOLOŠKE RAZISKAVE

ARHEOLOGIJA je veda, ki odkriva in proučuje najstarejšo preteklost človeštva. Podobo preteklosti gradi predvsem s preučevanjem materialnih virov, do katerih pride s pomočjo izkopavanj. V ta namen uporablja različne metode in postopke.

V Bohinju se nahajajo pomembna arheološka najdišča, ki jih je raziskoval že pred drugo svetovno vojno Valter Šmid. Topografijo z manjšimi testnimi sondami pa je izdelal Andrej Valič. Najnovejše arheološke raziskave sem opravila Marija Ogrin v sklopu projektov na Ajdovskem gradcu, Vrtovinu in Nomenju. V sodelovanju z ljubitelji arheologije in Inštitutom za arheologijo ZRC SAZU odkrivamo nova visokogorska arheološka najdišča.

Visokogorske arheološke raziskave: Klek, Pečana, Komna, Kal na Zadnjem Voglu, Poljanica na Zadnjem Voglu, Dolga Planja na Zadnjem Voglu.

ARHEOLOŠKE RAZISKAVE OB GRADNJI – hitro in kakovostno

Na stavbnem zemljišču, ki je registrirano kot arheološko območje v Republiki Sloveniji, pridobite gradbeno dovoljenje pod pogojem, da izvedete predhodne arheološke raziskave z usposobljenim arheologom.
AreoAlpe je usposobljen zavod za tovrstne predhodne arheološke raziskave, zato vam pri takih primerih lahko strokovno pomagamo.
Pripravimo vso dokumentacijo za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev na Zavodu za kulturno dediščino, ki jih rabite za dokončno pridobitev gradbenega dovoljenja. Na podlagi pogojev izdelamo tudi vlogo za pridobitev nadaljnjega soglasja za raziskavo oziroma odstranitev arheološke dediščine, ki ga izda Ministrstvo za kulturo. Postopek zaključimo z arheološko raziskavo in poročilom.
Po vaši želji izsledke raziskav predstavimo javnosti na predavanjih, v medijih, kar daje dodano vrednost vaši investiciji.

ARHEOLOŠKE RAZISKAVE V VISOKOGORJU

Svoje strokovno delovanje nadgrajujemo z arheološkimi raziskavami s ciljem boljšega  poznavanja arheološkega najdišča: čas nastanka, gospodarske dejavnosti, s katerimi so se ukvarjali, kulturna pripadnost. Arheološke raziskave izvajamo predvsem v visokogorskem svetu Julijskih Alp, kjer sodelujemo s sorodnimi inštitucijami: Turizem Bohinj, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo.