V visokogorju Julijskih Alp, katerih večji del sodi v Triglavski narodni park, je bilo še do nedavnega znanih sorazmerno malo arheoloških najdišč. Kljub posamičnim najdbam iz visokogorskih predelov in arheološkim izkopavanjem, kot so bila v Potočki zijalki, se je pogled na obljudenost visokogorja bistveno začel spreminjati v zadnjih desetletjih, ko se z arheološkimi, paleoekološkimi in drugimi raziskavami vrstijo novi dokazi o pretekli obljudenosti gora. Od leta 1996 so v slovenskem visokogorju raziskave usmerjene predvsem v identificiranje novih najdišč od eneolitika do visokega srednjega veka. V tem času je bilo odkritih prek 80 arheoloških najdišč, od tega je vsaj 35 arheoloških najdišč, ki so znotraj Triglavskega narodnega parka.

arheološke raziskava nad Dednim poljem - Bošinka

Arheološki testni izkop temeljev koče – Bošinka nad Dednim poljem.

Letos praznuje Triglavski narodni park 100-letnico podpisa zakupne pogodbe za ustanovitev Alpskega varstvenega parka, predhodnika Triglavskega narodnega parka. Ob tem je izšel tudi časopis Svet pod Triglavom, kjer je tudi prispevek o arheoloških raziskavah – dostop tukaj.