00386 31 61 75 77 arheo.alpe@gmail.com

Dobrodošli na spletni strani ArheoAlpe

ArheoAlpe, zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj je ustanovljen z namenom raziskovanja, proučevanja in interpretacije  kulturne dediščine alpskega prostora.

ArheoAlpe, Institute of Culture, Education and Tourism Bohinj, was set up in order to research, study and interpret the cultural heritage of the alpine world.

 

ARHEOLOŠKE RAZISKAVE

Vsako arheološko najdišče je edinstveno, ki v svojih plasteh hrani dokumente preteklega časa. Od nas vseh je odvisno, kako se bo naša preteklost ohranila za prihodnost.

V zavodu ArheoAlpe s svojo ekipo izvajamo terenske arheološke raziskave od arheoloških pregledov, dokumentiranja, raziskav ob gradnji do arheoloških izkopavanj.

Za potrebe gradbenih dovoljenj izvajamo vse arheološke raziskave, kot so; testni izkopi, površinski in podpovršinski pregledi, arheološka izkopavanja vse do arheoloških raziskav ob gradnji.  

IZOBRAŽEVANJA

Za izobraževanje so idealna vsa življenjska obdobja.

V programu izobraževanja nudimo predavanja, interpretativne delavnice in ekskurzije.

Predavanja so temastka in zajemajo področje arheoloških raziskav.  Interpretativne delavnice so namenjene otrokom in odraslim, ki si želijo boljšega razumevanja preteklosti.   

Izvajamo tudi prilagojene programe za slabovidne.

TEMATSKO VODENI IZLETI

Odkrijte nepoznano dediščino kulture alpskega prostora z vodenimi izleti. Tematsko vodeni izleti nas povezujejo in bogatijo. Z našimi vodenji spoznate  starodavni Bohinj, Ajdovski gradec ali visokogorska arheološka najdišča Vogla.

Za vas pripravimo tudi prilagojene programe po Bohinju in Sloveniji s poudarkom na arheološki dediščini.

DONACIJA DOHODNINE

ArheoAlpe zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj je pridobil status zavoda v javnem interesu na področju kulture, zato smo upravičeni do donacije od dohodnine davčnega zavezanca.

ZBORNIK ŽIVLJENJE V ALPAH

2 + 8 =

Arheološke raziskave ob gradnji in obnovi kalov v Julijskih Alpah

V zavodu ArheoAlpe smo v letošnjem letu od julija do oktobra izvajali arheološke raziskave ob gradnji v sklopu projekta Vrh Julijcev. Cilj projekta Vrh Julijcev, ki ga vodi Triglavski narodni park v sodelovanju s projektni partnerji, je zagotoviti stanje habitata...

Arheološke raziskave Bohinja

Začetki zanimanja za zgodovino Bohinja so povezani predvsem z razmahom bohinjskega železarstva v 18. in 19. stoletju in tudi z Žigom Zoisom. Že na začetku 19. stoletja so bile znane prve arheološke najdbe z Ajdovskega gradca, sledile so še druge z Dunaja pri Jereki in...

Prestavitev arheoloških in paleoekoloških raziskav v Julijskih Alpah

V dveh terminih se bodo v soorganizaciji Javnega zavoda Triglavski narodni park, Arheoalpe, zavoda za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj, Inštituta za arheologijo ZRC SAZU, Oddelka za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Instituta Jožef Stefan in Turizma Bohinj zvrstila 4 zanimiva predavanja o paleoekoloških in arheoloških raziskavah v Julijskih Alpah. Predavatelji bodo spregovorili o davnih sledeh človekove prisotnosti v gorah, raziskavah sedimentov in drugih zakladov v ledeniških jezerih in paleoekoloških in arheoloških dokazih o spreminjanju klime.

Visokogorske arheološke raziskave v Vzhodnih Julijskih Alpah

Z arheološkimi raziskavami zadnjih dvajset let v visokogorju Vzhodnih Julijskih Alp smo  odkrili vrsto novih arheoloških najdišč na Komni, Spodnjih Bohinjskih gorah, Jelovici in Triglavskem pogorju. Najpomembnejša arheološka najdišča so Poljanica na Lepi Komni, Kal in...

Arheološke raziskave ob gradnji na Blejskem gradu

Na zgornji terasi Blejskega gradu je ekipa zavoda ArheoAlpe opravila predhodne arheološke raziskave – arheološke raziskave ob gradnji pri izkopu sadilne jame za zamenjavo divjega kostanja.

RIMSKA KUHINJA V BOHINJU

V rimskem času je bilo v Bohinju več naselbin, med njimi tudi Ajdovski gradec. Arheološke raziskave so bile tudi pri cervki sv. Janeza Krstnika na Ribčevem Lazu. Glede na odkrito lončenino lahko sklepamo, da so takrat v Bohinju jedli preproste jedi, ki so jih...

Arheološka izkopavanja na najdišču sv. Martin v Poljanah nad Škofjo Loko

Uspešno smo zaključili predhodne arheološke raziskave – arheološka izkopavanja na najdišču sv. Martin v Poljanah nad Škofjo Loko. Tam je do leta 1954 stala mogočna baročna cerkev sv. Martina.  Arheološke raziskave so potekale v sklopu obširnega projekta Občine Gorenja...

MITI BOHINJA – OTEPOVCI

V Alpskem svetu je še ohranjen starodaven obred obhoda zimskih šem, ki hodijo po hišah. V Sloveniji se je tak obred kot obhod novoletnih  šem – otepovcev ohranil samo v Bohinju.

Pripovedovalski večer za odrasle Irene Cerar – Bajne gorjanke

Irena Cerar je odlična pripovedovalka, poznavalka ljudskih pravljic in avtorica serije priljubljenih vodnikov Pravljične poti. Četrtkov pripovedovalski večer bo o skrivnostnem in nedostopnem svetu divjih in belih žena, dujačes, krivopet, planinskih in gorskih vil ter...

Srednji Vrh vas na sončni strani Karavank

Srednji Vrh je vas na sončni strani Karavank. Od tod je najlepši pogled na Julijske Alpe, od Martuljkove skupine s piramidastim Špikom, preko Mojstrovke, Jalovca, vse do Višarij. Na ledeniški polici so samotne kmetije na nadmorski višini od 960 do 1000 metrih, ki so se ohranile v svojem prvotnem obsegu že več kot 500 let. Dostop do vasi je po cesti, stari kolovozni poti in stezah iz Gozda – Martuljka. V preteklosti je bila vas povezana tudi s Koroško preko prehodov v Karavankah.

VIZIJA

ArheoAlpe, zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj  je ustanovljen z namenom arheoloških raziskav, proučevanja in  interpretacije bogate dediščine alpskega prostora. Vključujemo se v kulturne,  izobraževalne in turistične programe. Lokalno prebivalstvo ozaveščamo o pomenu lastne identitete.

Svoje izsledke  raziskav predstavljamo zainteresirani javnosti s predavanji, tematskimi vodenji, interpretativnimi delavnicami, razstavami in objavami.

Povezujemo se s sorodnimi inštitucijami, društvi ter skupnostmi na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Podjetje vodi Marija Ogrin.

KONTAKTI

ArheoAlpe, zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj

Grajska ulica 33

SI 4264 Bohinjska Bistrica

Davčna številka: SI 41267923

E-naslov: arheo.alpe@gmail.com

GSM: +386 31 61 75 77

spletna stran: www.arheoalpe-bohinj.si

Kontaktirajte nas

3 + 3 =