00386 31 61 75 77 arheo.alpe@gmail.com

Dobrodošli na spletni strani ArheoAlpe

ArheoAlpe, zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj je ustanovljen z namenom raziskovanja, proučevanja in interpretacije  kulturne dediščine alpskega prostora.

ArheoAlpe, Institute of Culture, Education and Tourism Bohinj, was set up in order to research, study and interpret the cultural heritage of the alpine world.

 

ARHEOLOŠKE RAZISKAVE

 Vsako arheološko najdišče je edinstveno, ki v svojih plasteh hrani dokumente preteklega časa. Od nas je odvisno, kako se bo naša preteklost ohranila za prihodnost.

V zavodu ArheoAlpe s svojo ekipo izvajamo terenske arheološke raziskave od arheoloških pregledov, dokumentiranja, raziskav ob gradnji do arheoloških izkopavanj.

Za potrebe gradbenih dovoljenj izvajamo vse arheološke raziskave, kot so; testni izkopi, površinski in podpovršinski pregledi, arheološka izkopavanja vse do arheoloških raziskav ob gradnji.  

IZOBRAŽEVANJA

Za izobraževanje so idealna vsa življenjska obdobja.

V programu izobraževanja nudimo predavanja, interpretativne delavnice in ekskurzije.

Predavanja so temastka in zajemajo področje arheoloških raziskav.  Interpretativne delavnice so namenjene otrokom in odraslim, ki si želijo boljšega razumevanja preteklosti.   

Izvajamo tudi prilagojene programe za slabovidne.

TEMATSKO VODENI IZLETI

Odkrijte nepoznano dediščino kulture alpskega prostora z vodenimi izleti. Tematsko vodeni izleti nas povezujejo in bogatijo. Z našimi vodenji spoznate  starodavni Bohinj, Ajdovski gradec ali visokogorska arheološka najdišča Vogla.

Za vas pripravimo tudi prilagojene programe po Bohinju in Sloveniji s poudarkom na arheološki dediščini.

DONACIJA DOHODNINE

ArheoAlpe zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj je pridobil status zavoda v javnem interesu na področju kulture, zato smo upravičeni do donacije od dohodnine davčnega zavezanca.

NAROČAM ZBORNIK ŽIVLJENJE V ALPAH

9 + 11 =

več o zborniku je tukaj

 

Arheološke raziskave ob gradnji na Blejskem gradu

Na zgornji terasi Blejskega gradu je ekipa zavoda ArheoAlpe opravila predhodne arheološke raziskave – arheološke raziskave ob gradnji pri izkopu sadilne jame za zamenjavo divjega kostanja.

RIMSKA KUHINJA V BOHINJU

V rimskem času je bilo v Bohinju več naselbin, med njimi tudi Ajdovski gradec. Arheološke raziskave so bile tudi pri cervki sv. Janeza Krstnika na Ribčevem Lazu. Glede na odkrito lončenino lahko sklepamo, da so takrat v Bohinju jedli preproste jedi, ki so jih...

Arheološka izkopavanja na najdišču sv. Martin v Poljanah nad Škofjo Loko

Uspešno smo zaključili predhodne arheološke raziskave – arheološka izkopavanja na najdišču sv. Martin v Poljanah nad Škofjo Loko. Tam je do leta 1954 stala mogočna baročna cerkev sv. Martina.  Arheološke raziskave so potekale v sklopu obširnega projekta Občine Gorenja...

MITI BOHINJA – OTEPOVCI

V Alpskem svetu je še ohranjen starodaven obred obhoda zimskih šem, ki hodijo po hišah. V Sloveniji se je tak obred kot obhod novoletnih  šem – otepovcev ohranil samo v Bohinju.

Pripovedovalski večer za odrasle Irene Cerar – Bajne gorjanke

Irena Cerar je odlična pripovedovalka, poznavalka ljudskih pravljic in avtorica serije priljubljenih vodnikov Pravljične poti. Četrtkov pripovedovalski večer bo o skrivnostnem in nedostopnem svetu divjih in belih žena, dujačes, krivopet, planinskih in gorskih vil ter...

Srednji Vrh vas na sončni strani Karavank

Srednji Vrh je vas na sončni strani Karavank. Od tod je najlepši pogled na Julijske Alpe, od Martuljkove skupine s piramidastim Špikom, preko Mojstrovke, Jalovca, vse do Višarij. Na ledeniški polici so samotne kmetije na nadmorski višini od 960 do 1000 metrih, ki so se ohranile v svojem prvotnem obsegu že več kot 500 let. Dostop do vasi je po cesti, stari kolovozni poti in stezah iz Gozda – Martuljka. V preteklosti je bila vas povezana tudi s Koroško preko prehodov v Karavankah.

Arheološka pot Vogel

Arheološka pot Vogel je kulturno pohodniška pot po visokogorskih arheoloških najdiščih Vogla od Dolge planje na Prvem Voglu do Poljanice na Zadnjem Voglu.   Arheološko najdišče Poljanica je zahodno od sirarne na planini Zadnji Vogel in pod gorskim prelazom Vratca...

Blejski kot v luči arheoloških najdišč

Najstarejše arheološko najdišče v Blejskem kotu je jama Poljšiška cerkev pri Gorjah in je datirano v mlajši paleolitik. Posamične najdbe od neolitika do bronaste dobe so razpršene po vaseh: Grad, Rečica in Zasip ter na Otoku, Pristavi ter Bodeščah. Iz obdobja kulture...

Raziskani temelji nekoč mogočne baročne cerkve Sv. Martina v Poljanah nad Škofjo Loko, starejši gotski temelji cerkve s tlakom in sledi romanske cerkve, so izjemen kulturni spomenik.

V letošnjem letu smo nadaljevali z raziskavami temeljev baročne cerkve Sv. Martina v Poljanah nad Škofjo Loko. Gradnja baročne cerkve se je začela leta 1710. Zasnoval jo je domači mojster Gregor Maček, ki je izhodišča za tloris iskal v gorenjskih cerkvah, ki so imele...

Ajdovski gradec je navdihnil tudi največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna, ki ga je v epu Krst pri Savici izbral za zadnjo utrdbo poganskih Slovanov.

V svetu starih pripovedk in v mistični pokrajini Bohinja izstopajo slap Savica, jezero s cerkvijo sv. Janeza Krstnika in starodavna naselbina na Ajdovskem gradcu. Ta s svojo dominantno lego na začetku Spodnje bohinjske doline velja za eno najpomembnejših arheoloških...

VIZIJA

ArheoAlpe, zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj  je ustanovljen z namenom arheoloških raziskav, proučevanja in  interpretacije bogate dediščine alpskega prostora. Vključujemo se v kulturne,  izobraževalne in turistične programe. Lokalno prebivalstvo ozaveščamo o pomenu lastne identitete.

Svoje izsledke  raziskav predstavljamo zainteresirani javnosti s predavanji, tematskimi vodenji, interpretativnimi delavnicami, razstavami in objavami.

Povezujemo se s sorodnimi inštitucijami, društvi ter skupnostmi na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Podjetje vodi Marija Ogrin.

KONTAKTI

ArheoAlpe, zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj

Grajska ulica 33

SI 4264 Bohinjska Bistrica

Davčna številka: 41267923

E-naslov: arheo.alpe@gmail.com

GSM: +386 31 61 75 77

spletna stran: www.arheoalpe-bohinj.si

Kontaktirajte nas

6 + 10 =